top of page

1. Όροι

 

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και σημάτων.

 

2. Άδεια χρήσης

 

A. Χορηγείται άδεια για την προσωρινή παρακολούθηση του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα του Feel Free μόνο για προσωπική, μη εμπορική προβολή. Αυτή είναι χορήγηση άδειας χρήσης, όχι μεταβίβαση  τίτλου, και σύμφωνα με αυτήν την άδεια δεν μπορείτε:

1) Να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό.

2) Να χρησιμοποιείτε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια έκθεση (εμπορική ή μη εμπορική).

3) Να προσπαθήσετε να αποσυνθέσετε ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε λογισμικό περιέχεται στην ιστοσελίδα του Feel Free.

4) Να αφαιρέσετε τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα από το υλικό.

5) Να μεταφέρετε το υλικό (ή τον κωδικό σας) σε άλλο πρόσωπο ή να το αντιγράψετε σε άλλο διακομιστή.

 

B. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από το Feel Free ανά πάσα στιγμή. Κατά τον τερματισμό της προβολής αυτού του υλικού ή κατά τη λήξη της άδειας χρήσης, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

 

 3. Αποποίηση ευθυνών

 

Το υλικό στην ιστοσελίδα του Feel Free παρέχεται «ως έχει». Το Feel Free δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση, ρητή ή μη, και με το παρόν αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά άρρητων εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Επιπλέον, το Feel Free δεν εγγυάται, ούτε προβαίνει σε βεβαιώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο που σχετίζονται με το εν λόγω υλικό ή σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

 

 4. Περιορισμοί

 

Σε καμία περίπτωση το Feel Free ή οι προμηθευτές του δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή ατυχημάτων) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών και οδηγιών σε αυτή την ιστοσελίδα, ακόμη και αν το Feel Free ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας έχει ενημερωθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις άρρητες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Είστε  κατά αποκλειστικότητα υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα μετά την παρακολούθηση αυτού του υλικού.

 

 5. Αναθεωρήσεις και σφάλματα

 

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Feel Free μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό περιέχεται στην ιστοσελίδα του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την επικαιροποίηση του υλικού.

 

 6. Σύνδεσμοι

 

Το Feel Free δεν έχει εξετάσει όλες τις ιστοσελίδες που συνδέονται με την ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από το Feel Free. Η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

 

7. Τροποποιήσεις όρων χρήσης της ιστοσελίδας

 

Το Feel Free μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Κάθε αξίωση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα του Feel Free διέπεται από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

9. Online Μαθήματα: Πολιτική Επιστροφών και μεταφοράς χρημάτων

 

To Feel Free φυσικά επιθυμεί να είστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με τα μαθήματα που αγοράζετε μέσω της ιστοσελίδας του. Λόγω της άμεσης, ψηφιακής φύσης των μαθημάτων, μόλις  αγοραστούν δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων για τα μαθήματά, οπότε βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι να δεσμευτείτε να μάθετε μαζί μας πριν από την εγγραφή.

Προσπαθούμε πάντα να σας παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα μαθημάτων γι΄ αυτό είναι επιθυμητή η ανατροφοδότηση από εσάς σχετικά με το πώς αυτά μπορούν να βελτιωθούν και αν υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τη μάθηση σας.

 

10. Νόμιμα δικαιώματα

Κανένα από τα παραπάνω δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας

bottom of page